Erzincan Üniversitesi İç Denetim Birimi Yönergesi

Kamu İç Denetim Rehberi

1. DÜZEY MEVZUAT
5018 DEĞİŞİKLİĞİ
5018 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ
5346 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ

 

2. DÜZEY MEVZUAT
İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği  
İç Denetçi Kadro Tahsisine Yönelik Bakanlar Kurulu Kararnamesi  
İç Denetçi Kadro Tahsisine Yönelik Bakanlar Kurulu KararnamesiEKİ  
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ​
Mahalli İdareler Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ​  
Mahalli İdarelere İç Denetçi Kadrosu İhdasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

3. DÜZEY MEVZUAT
 ÜST YÖNETİCİ REHBERİ
 Kamu İç Denetim Genel Tebligi
 KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI
 KAMU İÇ DENETÇİLERİ MESLEK AHLAK KURALLARI
 KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASININ DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USÜLLER
 KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASININ DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USÜLLER EKİ
 İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI
 İç Denetçi Atamaları ve İç Denetim Uygulamaları Genelgesi
5018 Sayılı Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller
 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNE DAİR KARAR