1978 yılında Erzurum’da dünyaya geldi.

1996 yılında Erzurum Anadolu Lisesi, 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, 2013 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği A.B.D. Ulaştırma Bilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun oldu. Halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği A.B.D. Ulaştırma Bilim Dalı Doktora Programına devam etmektedir. İnşaat Mühendisliğinin çok geniş bir yelpazeye yayılmış bulunan spesifik alanlarından biri olan Ulaştırmanın yine spesifik bir parçası olan ‘Beton ve Beton Yollar’ üzerine uzmanlaşmıştır.

2007 yılına kadar Devlet Memurluk Sınavında (DMS 1999) Türkiye 19.su olarak Atatürk Üniversitesi’nde bölüm sekreteri, 2015 yılına kadar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2006) ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çeşitli işlerde ihale komisyonu ve kabul komisyonları başkan ve üyelikleri ve çeşitli yol yapım işlerinde Kontrol Şefliği görevlerinde bulunmuştur. Halen birçok kamu kuruluşunda Bilirkişilik ve Türk Standartları Enstitüsü’nde CEN/TC Bitümlü Bağlayıcılar Ayna Komitesi üyesi olarak Uyumlaştırma Standartları Raportörlüğü görevlerini sürdürmektedir. 2015 yılından itibaren Erzincan Üniversitesi İç Denetim Birim Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.

Çeşitli dergilerde yayınlanmış bilimsel makale ve bildirileri bulunmaktadır. 2008 yılında Yollar Türk Milli Komitesi Makale ve Bildiri ödülüne layık görülmüştür.

Yollar Türk Milli Komitesi, Türkiye Bilişim Derneği, İnşaat Mühendisleri Odası, Amerikan Beton Enstitüsü, Uluslararası Yol Federasyonu üyesidir.

Profesyonel Fotoğrafçılık ile ilgilenmekte olup çeşitli ödülleri bulunmaktadır.

Profesyonel dil yetkinliği seviyesinde İngilizce bilmektedir.

Evli ve 3 kız çocuğu babasıdır.

İletişim için e-posta : berkeersinavci@hotmail.com