MİSYONUMUZ

Üniversitenin kaynaklarının ekonomik, etkili, etkin ve verimli kullanılması sağlamak için;

Üniversitemiz bünyesindeki tüm işlem ve süreçleri, mali işlemlere ilişkin kararları, uygulamaları sistemli bir şekilde, sürekli olarak ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek,  tespit edici, önleyici ve gerektiğinde yönlendirici önerilerde bulunmak, üniversitemiz faaliyetlerine katma değer katmak ve bu faaliyetleri geliştirmek suretiyle stratejik amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Tüm iş ve işlemlerinde birim olarak tarafsız ve bağımsız olmak ve bu değerleri korumak, sorumluluk duygusuyla verilen görevi en iyi şekilde yapmak, görevin gerektirdiği bilgi, donanım ve tecrübeye sahip, mesleki açıdan kendini sürekli yetiştiren, ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim ve danışmanlık faaliyetleri sunan bir birim olmak.