Kamu İç Kontrol Standartları KIKS

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

Kamu İç Denetim Standartları ile ulusal mevzuat ve uluslararası uygulama önerileri çerçevesinde dış kalite değerlendirme çalışmalarında aranacak “temel uygunluk kriterlerini” belirlemek amacıyla hazırlanmış ve 10.03.2013 tarih ve 3 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilmiştir.

Temel uygunluk kriterleri için yapılacak testlerin sonuçlarının hangi referans numaralı çalışma kağıdına kaydedileceği ve kriterin standardın yanı sıra hangi mevzuat hükümleri veya iyi uygulama önerilerine dayandırıldığı bilgisine de yer verilmiştir.

Ülkemiz iç denetim uygulamalarının olgunluk düzeyi de dikkate alınarak, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi açısından bazı temel uygunluk kriterleri daha kritik düzeyde önemli görülmüş ve kırmızı renkle işaretlenmiştir. Dış değerlendirme uzmanlarınca bu kriterlerden her hangi birinin sağlanamadığının tespiti halinde ilgili olduğu standardın uyum düzeyi “UYUMSUZ” olarak değerlendirilecektir. Diğer kriterlerin her hangi birinin sağlanamaması “UYUMSUZLUK” olarak değerlendirilmeyecek olup, ilgili standart altında yer alan kriterlerin dış değerlendirme uzmanlarının mesleki tecrübeleri çerçevesinde bir bütün olarak yorumlanması sonucu standarda ilişkin “KISMEN UYUMLU” veya “UYUMLU” değerlendirmesinde bulunulacaktır.

Kriterlerden “İYİ UYGULAMA” olarak belirlenenlerin sağlanamaması halinde bu durum uyumsuzluk olarak değerlendirilmeyecek olup, dış değerlendirme raporlarında gelişime açık alanlar olarak belirtilecek, sağlandığının tespiti halinde bu duruma raporların iyi uygulamalar bölümünde yer verilecektir.

Kamu İç Kontrol Standartları ve Kriterleri KIKS