Bt Denetim Rehberi Yayımlandı

 

Bilişim alanında İç Denetim uygulamaları için İDKK (İç Denetim Koordinasyon Kurulu) tarafından BT Denetim Rehberi Yayımlanmıştır.

 

Kamu BT Denetim Rehberi

 

Rehberin EKLERİ :

 

Ek1-BilgiToplamaFormu

Ek2.1-KurumSeviyesiRiskDegerlendirmeFormu

Ek2.2-UygulamaSeviyesiRiskDegerlendirmeFormu

Ek3-OrnekTeknolojiEnvanteriFormu

Ek4-OrnekCalismaKagidi